Mobilförstärkare inomhus SD-RP1002L LTE800 repeater 500m2 Kit

Mobilförstärkare inomhus repeater

Stella Doradus SD-RP1001L är en bredbandig BAND:20 LTE800 repeater som förlänger alla operatörers nät. Levereras i kit med allt som behövs för en lyckad installation.

Mobilförstärkare inomhus

Teknik och modulationsoberoende 2G-3G-4G-5G. Passar utmärkt på landet utanför tätbebyggt område.  Denna modell har flera unika funktioner för att inte störa operatörernas nätverk såsom automatisk avstängning av upplänk när repeatern inte är aktiverad, automatisk avstängning (ASO) om repeatern driftsätts för nära basstation, automatisk oscillations kontroll (AOC) som stänger av repeatern om självsvängning uppstår samt automatisk gain kontroll (AGC)

Levereras i ett komplett kit med allt som behövs för en lyckad installation. Mycket enkel installation ca-30-60 minuter. Placera utomhus antennen där bra BAND:20 LTE800 signal finns. Dra in medföljande antennkabel 10m och anslut till repeater enheten. Placera medföljande inomhusantenn på lämpligt ställe och anslut till repeater enheten. Rikta in utomhus antennen för maximal signalstyrka på LED displayen.

Denna repeater är bredbandig och harmoniserar med ETSI och RoHS standard. Den överensstämmer med Artikel 3.1 (a), 3.1 (b) och 3.2, väsentliga krav enligt R&TTE direktiven 1999/5/EC. Repeatern är CE godkänd CE 1595 och tillverkas inom EU enligt gällande EU regelverk

Köp den i webbutiken.