Mobilstrålning och SAR

Mobilstrålning

Mobilstrålning

Många känner oro över strålning från mobiltelefoner. Flera undersökning visar att det kan finns skadliga hälsoeffekter som man bör ta på allvar. Ett enkelt sätt att minska strålningen från mobiltelefonen är att installera ett repeatersystem.

Myndigheterna har fastställt ett SAR värde på maximalt 2 Watt per kilo som högsta tillåtna SAR-värde. Länk till STUK. Moderna telefoner har en maximal uteffekt på ca 250Mw (24dBm) men SAR värdet kan variera betydligt beroende på storlek på antenn, material i mobiltelefonen etc. 

Även fast man har fullgod mobiltäckning så måste signalen från mobiltelefonen färdas genom väggar och tak flera kilometer till basstationen. Det innebär att telefonen sänder på hög effekt trots fullgod mobiltäckning.

Installera repeater

Vid en installation av repeater och mobilsignalförstärkare behöver signalen från mobiltelefonen bara nå fram till inomhusantennen. Repeatern förstärker signalen och skickar den vidare till operatörens basstation. Det betyder att mobiltelefonen drar ner uteffekten till den lägsta möjliga vilket är flera 1000 gånger lägre än maximal uteffekt.

En repeater strålar också men betydligt mindre. Vanligtvis ligger våra mindre repeatermodeller på en uteffekt på 0-10dBm vilket motsvarar  1Mw – 10Mw vilket är 25-250 gånger lägre uteffekt än mobiltelefonen. Dessutom befinner man sig många meter ifrån repeaterns inneantenn så strålningen blir extremt låg.

En annan fördel med repeater installation är att när mobiltelefonen drar mer uteffekten till ett minimum så sparar man batteri och man behöver inte ladda lika ofta.

Exempel: Här ser vi skillnaden på mobiltelefonens uteffekt med repeater respektive utan repeater. På bild 1 ser vi RX/TX med en av vår minsta repeater påslagen. Vi ser att mottagen signalstyrka är -64dBm och telefonens sändareffekt endast är -37dBm (0.0002 milliwatt) På bild 2 ser vi RX/TX med repeater avslagen. Mottagen signalstyrka sjunker till -95dBm och telefonen drar upp uteffekten till hela +19dBm ( 79.43 milliwatt) för att nå fram till basstationen. Uteffekten från mobiltelefonen blir i detta fall ca 4000 gånger lägre med en repeater installerad.