Mobiltäckning – mäta signalstyrka, band och frekvens

Mobiltäckning

Det finns många sätt att mäta mobilnätens signalstyrkor, band, frekvens och signalkvalité Ett utmärkt gratis hjälpmedel som alla med en Android telefon kan använda är appen Network Cell Info

Ska man installera en mobilförstärkare eller repeater är det första man vill veta vilka band och frekvenser operatören sänder på samt signalstyrka, signalkvalité och riktningen till BTS (Basstationen).

Signalstyrka RSRP

Mobiltäckning Signalstyrka RSRP, RSRQ, SNR

Exemplet ovan är efter repeater installation i ett stort bilgarage under mark där det tidigare inte fanns någon mobiltäckning. NCI på SIM1 visar Telia LTE på Band 8 900Mhz. Signalstyrkan är bra -83dBm. RSRQ värdet -7dB indikerar mycket bra signalkvalité. SNR (Signal-to-noise ratiovärdet) 10.2dB vilket betyder att signalen är 10.2dB ovanför brusgolvet vilket är godkänt. SNR måste ha ett positivt värde. Är SNR negativt exempelvis -1dB betyder det att signalen är 1dB under brusgolvet. Det går fortfarande att höra signalen men dålig modulation och mycket brytningar och knaster och tillslut bryts samtalet.

RSRQ visar signalkvalité och hur mycket störningar från närliggande basstationer man får in. Det värde måste vara högre än -20dB. Är värde lägre under -20dB betyder det att störningarna är för höga och telefonen byter band. Man kan således ha en stark signal RSRP men usel RSRQ och telefonen söker koppla upp mot annan band med bättre RSRQ, även fast signalstyrkan är mycket sämre. Det är viktigt att använda en donör riktantenn med så smala öppningsvinklar som möjligt och rikta mot rätt basstation för optimal funktion. Man får aldrig använda en rundstrålande donörantenn.

RSRP RSRQ

En annan viktig parameter att hålla redan på är TAC-ECI. Siffrorna i TAC-ECI är ett unikt Cell identifikationsnummer som identifierar varje cell. Vid repeaterinstallationer är det viktigt att man riktar donörantennen mot den starkaste cellen. I tätorter är det oftast många celler telefonen får kontakt med. Om cell 1 är starkast utanför lokalen och repeaterns donörantenn är riktad mot cell 2 kommer cell 2 vara mycket stark i lokalen. Kommer man utifrån och talar i telefonen uppkopplad mot cell 1 bryts ofta samtalet när man gå in genom dörren. Eller omvänt om man går ut. Viktigt att hålla reda på cellID och säkerställa att repeatern förstärker rätt cell.

Besök vår webbutik.

Comments are closed

Latest Comments

Inga kommentarer att visa.