Vad är en REPEATER?

signalförstärkare, Repeater, Mobiltäckning

En repeater är en sändare och mottagare som förstärker mobiloperatörernas mobiltelefonsignaler.

Mobiloperatörerna har basstationer (BTS) som sänder (TX) på en frekvens kallad Downlink (DL) och lyssnar på en annan frekvens kallad Uplink (UL). En repeater tar in operatörens DL signal via en donör antenn som är riktad mot BTS. Därefter förstärker repeatern signalen och och återutsänder signalen till en eller flera service antenner som är placerade på ytor som saknar mobiltäckning.

Mobilförstärkare repeater

Åt andra hållet tar repeatern in mobiltelefonens UL signaler vis service antennerna, förstärker signalerna och återutsänder UL via donör antennen till operatörens BTS.

Det finns många olika typer av repeater. Det finns analoga repeater med fasta bandpassfilter och det finns digitala repeater med justerbara bandpassfilter och digital signalbehandling.

Hur stor yta täcker en repeater?

Hur stor yta en repeater täcker avgörs hur hög gain (förstärkning) och uteffekt den har. Ju högre gain och effekt repeatern har desto större täckningsyta. Placeras repeatern relativt nära operatörens BTS behövs bara en mindre donör antenn och en repeater med låg gain för att repeatern ska ge bra uteffekt och fullgod täckning. Är BTS långt borta och signalen mycket svag behövs en stor donör antenn med hög gain och en repeater med hög gain för att uppnå önskad signalstyrka i täckningsytan.

Signalstyrka, gain och uteffekt mäts i dBm. dBm skalan upplevs av många som svårtydd. Några referenspunkter är 30dBm=1W, 10dBm=10mW, 0dBm=1mW. Här är en länk till dBm effekt omvandlare.

Vanligtvis anges repeaterns modellbeteckning uteffekten och band. Exempelvis Amplitec W23D-B20 ger max 23dBm uteffekt på BAND:20 LTE800. W23D har 75dB gain. 23dBm är tillräckligt för att skapa fullgod täckning på en öppen yta av 1500-2000m2.

För att räkna ut vilken signalstyrka som måste in i W23D för att nå +23dBm uteffekt räknar man +23dBm -75dB gain = -52dBm. Har man 3dB kabelförlust mellan repeater och donörantenn och säg att donör antennen har gain på 12dB måste DL signalstyrkan från operatörens BTS vara minst -67dBm för att W23D ska ge full uteffekt.

Vi brukar har som riktmärke när vi installerar repeatersystem att alla antenner ska matas med minst 7-10dBm. Det ger bra mobiltäckning 300-500m2 öppen yta beroende på vilken typ av serviceantenn och gain den har. Är signalen till service antennen bara 0dBm sjunker täckningsytan med bra signal till ca 50-100m2.

Har lokalen tjocka betongväggar och fler våningar måste man bygga ett antennsystem kallat DAS (Distributed Antenna System).

Repeater Mobilförstärkare

Vilka frekvenser jobbar repeater på?

Frekvensen repeatern jobbar på är också viktigt. Ju lägre frekvens desto bättre vågutbredning och täckningsytan. Vid lägre frekvens blir dock bandbredden mindre vilket påverkar datahastigheten negativt. De vanligaste banden man använder vid repeaterinstallationer är BAND:20 LTE800, BAND:8 GSM900 och BAND:3 LTE1800. Det Finns även BAND:28 LTE700, BAND:1 UMTS2100 och BAND:7 LTE2600. BAND:1 UMTS2100 håller Telia, Telenor och Tele2 på att avveckla. Hi3G kör fortfarande 4G på BAND:1.

Eftersom en repeater skapar fullgod mobiltäckning och förstärker både nerlänken (DL) från BTS och upplänken (UL) till BTS så kommer mobiltelefon dra ner uteffekten ordentligt vilket minskar mobilstrålningen och SAR värdet samt sparar batteri.

Varför installera en repeater?

Comments are closed

Latest Comments

Inga kommentarer att visa.